Hem

Välkommen till förskolan Kotten!


Kotten är en liten förskola i centrala Sollentuna med en lång historia.

Det jobbar fyra pedagoger och det finns plats för 16 barn, 1-5 år.

På Kotten är alla välkomna. Värdegrund och allas lika värde är det viktigaste i vårt arbete med barnen. Vi vill skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet som möjliggör en hållbar utveckling. Det lilla formatet hjälper också till att skapa trygga relationer mellan förskolan och hemmen. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Förskolan följer Läroplan för Förskolan, Lpfö-18.Förskolan Kotten

Vänortsstråket 53A

191 62 Sollentuna


E-post: info@kottebarn.se


Rektor: 0760282971

Avdelningen: 0760143068Öppettider:

måndag-fredag 7-17