Föräldrars bidrag

Föräldrarnas bidrag


Föräldrakooperativet Kotten drivs av oss föräldrar i form av en ideell förening. Vi har valt att prioritera våra barn och hög personaltäthet. Detta möjliggörs genom föräldrarnas insats. Exempel på brev föräldrar som ställer sitt barn i kö.


Vi hjälps helt enkelt åt att tillsammans skapa den förskola vi önskar ha åt våra barn!


Personalen ansvarar för den dagliga verksamheten och har det fulla pedagogiska ansvaret.


Vad bidrar föräldrarna rent konkret med?


Styrelse

Med arbetsgivaransvar, arbetsmiljö, ekonomi och övergripande verksamhet. Varje familj sitter i styrelsen, alla har ett särskilt förtroendeuppdrag. Styrelsen träffas normalt 3-4 ggr/termin. Varje familj förväntas delta på dessa viktiga möten.


Städning

Genom att föräldrarna städar förskolan sparar vi en massa pengar (dessutom blir det väldigt välstädat). Vi städar lokalerna efter ett rullande schema. Varje familj städar ungefär två kvällar i månaden. Varje höst och vår samlas dessutom föräldrarna för en storstädning. Det brukar vara ett bra tillfälle att lära känna varandra!


Matlagning

På Kotten har vi jättegod och varierad hemlagad mat eftersom det är föräldrarna som står för matlagningen. Vi satsar på mat lagad från grunden, till stor del ekologiska råvaror. Alla utlägg för matinköp ersätts i efterhand. För närvarande lagar varje familj ungefär en lunch var fjärde vecka. Personalen lagar tillbehör och sallad/grönsaker. Vi har förstås ett tydligt och av kommunen granskat egenkontrollprogram som måste följas av samtliga. Vi lär oss också laga mat till barn med behov av specialkost.


Övrigt

Förutom städning och matlagning så har varje familj något uppdrag, t.ex. i festkommitté, städ/vaktmästargrupp, it-grupp eller som ordförande, sekreterare, kassör eller personalansvarig.

Föräldrarna arrangerar varje vår en grillfest (då barn äldre än tre också ges möjlighet att sova över på förskolan) samt varje jul en stor julfest. Festkommittén ansvarar för samordning, varje familj bidrar. Behöver det renoveras inne eller ute på Kotten är det också något familjerna gör tillsammans.Kottens årliga grillfest

Vi behöver fler jultomtar!

Tillsammans skapar vi den förskola vi vill ha åt våra barn!

Föräldrakooperativet Kotten

Vänortsstråket 53 A

191 62 Sollentuna


E-post: info@kottebarn.se

Telefon: 076-0282971

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept