Om Kotten

Våra pedagogiska tankar


Kotten är en liten förskola och startade redan i slutet av 1970-talet. Idag drivs förskolan som en ideell förening, personal och föräldrar tillsammans.

Det jobbar fyra pedagoger och det finns plats för 16 barn, 1-5 år.


På Kotten är alla välkomna. Värdegrund och allas lika värde är det viktigaste i vårt arbete med barnen. Vi vill skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet som möjliggör en hållbar utveckling. Det lilla formatet hjälper också till att skapa trygga relationer mellan förskolan och hemmen. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Vi följer Läroplan för Förskolan, Lpfö-18.


Miljön inne på förskolan ska erbjuda olika aktiviteter och material för att barnen ska hitta något meningsfullt att jobba med under deras vistelse i förskolan. Allt material finns tillgängligt och synligt för barnen. I förskolan ska barnen få mötas, leka och lära tillsammans och tillsammans får de prova och utveckla sina förmågor och intressen. Barnen skapar mening och sammanhang utifrån sina erfarenheter och sitt sätt att tänka.


Personalen som jobbar i förskolan är lyhörda för barnens intressen och vad de har att säga. De är också närvarande och följsamma för att kunna uppfatta vad barnen säger eller om barnen inte kan prata, uppfatta signaler om vad barnen vill. Alla på förskolan ska få möta vuxna som visar dem respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.